Henk Bakker over de Opwekkingsliederen

(Bakker is baptistenvoorganger)

Henk Bakker is huiverig voor de waarde van het 'oppervlakkige gevoel' dat volgens hem in veel Opwekkingsliederen naar voren komt.

Enkele citaten

"De armoede aan historische, bijbelse identiteit van die bundel is zo groot, dat alle voordeel er bij verbleekt."

"De God van Opwekking bouwt als wij aanbidden en blijft ons altijd maar liefhebben. Ik moet zingen dat ik Zijn liefde liefheb."

"De 'gele' God van Opwekking heeft meer weg van een westerse psychotherapeut. Ik vraag me af of de Nederlandse Opwekkings-God niet meer is dan een projectie van postmoderne, beschadigde en onvervulde verlangens, dus van onze leegte"


(Bron: Visie nr. 38, 2003, p. 73)