De valse oecumenische beweging

De afvallige eenheidskerk uit de eindtijd


Een nieuwe visie op eenheid
(Belangrijke mededeling!! Door het converteren van dit document naar html zijn de voetnoten weggevallen, wilt u toch over de voetnoten beschikken, klik dan in het linker frame op downloaden, het document is op deze pagina terug te vinden. In dit geval moet u het document "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" downloaden. Het gaat om hoofdstuk 6 van deze studie. Het kan gedownload worden in word 97 versie, met voetnoten. Ook is op deze pagina informatie te vinden over hoe u moet downloaden.)

De evangelischen en de oecumenische beweging
(Belangrijke mededeling!! Door het converteren van dit document naar html zijn de voetnoten weggevallen, wilt u toch over de voetnoten beschikken, klik dan in het linker frame op downloaden, het document is op deze pagina terug te vinden. In dit geval moet u het document "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" downloaden. Het gaat om hoofdstuk 10 van deze studie. Het kan gedownload worden in word 97 versie, met voetnoten. Ook is op deze pagina informatie te vinden over hoe u moet downloaden.)

Een nieuwe eenheid in de geest

De intergeloofsbasis voor de Nieuwe Wereldorde
Het eerste doel van de valse oecumene is het verenigen van alles wat zich christen noemt, ongeacht welk evangelie men gelooft. Daar stopt het echter niet mee. Het volgende doel is het verenigen van alle wereldgodsdiensten. Hier wordt reeds hard aan gewerkt. Een van de drijfveren achter de vereniging van de religies is de idee dat dit noodzakelijk is om wereldvrede te verkrijgen. Dit gaat zich keren tegen de christenen die vast houden aan het woord van de Here Jezus die heeft gezegd: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij" (Johannes 14:6) Achter het streven naar de vereniging van alle godsdiensten zit een bepaalde visie op wat religie is. Voor een bespreking van dit laatste zie het document "De gevaarlijkste hedendaagse aanval op het bijbelse christendom; de mystieke visie op religie"

HOME