Onfeilbaarheid

Het loslaten van de onfeilbaarheid van de bijbel ( Belangrijke mededeling : als u de link indrukt komt u in hoofdstuk 1 van de studie "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" Vanwege de overzetting naar html zijn daar de voetnoten weggevallen. Als u het hoofdstuk met de voetnoten wilt lezen dan kunt u, via de link downloaden, zie het linkerframe, het complete document "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" in Word97 downloaden. Daar zijn de voetnoten wel zichtbaar.)
Hoofdstuk 1 geeft een goede inleiding in de discussie en de strijd over de onfeilbaarheid van de bijbel.

De Chicago Verklaringen
In 1978 hebben een grote groep vooraanstaande evangelische leiders en theologen de zogenaamde Chicago Verklaring over de onfeilbaarheid van de Bijbel opgesteld. Later hebben ze er nog een verklaring over de interpretatie van de Bijbel aan toegevoegd. In deze verklaringen is de traditionele evangelische leer over de onfeilbaarheid nauwkeurig vastgelegd.

Inerrancy and Infallability of the Bible
J.D. Feinberg

W.J. Ouweneel over inerrantisme en de onfeilbaarheid van de bijbel
(Geelhoed, 1998) Vergelijk wat Ouweneel over inerrantisme, onfeilbaarheid heeft te zeggen met de hierboven genoemde Chicago Verklaringen.

De betrekkelijkheid van theorieën
Interview van J.M.D. de Heer met dr. M.J. Paul. In het interview geeft Dr. Paul aan hoe we als bijbelgelovige christenen de theorieën van de schriftkritiek moeten bezien. Zeer goed.

Een groot gemis in veel discussies
Interview van de J.M.D. de Heer met ds. P. Den Butter Ds. Den Butter zegt veel behartenswaardige dingen. Het is zeer terecht dat hij wijst op het innerlijk getuigenis van de Geest. Het is alleen jammer dat hij, in navolging van zoveel Reformatorische broeders, niet het volledige antwoord geeft, wat in de Nederlandse Geloofs- belijdenis in artikel V wordt gegeven. Het antwoord op de vraag hoe we weten dat de bijbel werkelijk het woord van God is.

Een "Terzijde" van J.A. van Delden over de keuze van de onfeilbaarheid van de Schrift als grondslag van de EH.
(Bron, Bijbel en Wetenschap, januari/februari 1999, nr. 209) Drs. van Delden is één van de vier initiatiefnemers van de Evangelische Hogeschool, hij is ook vele jaren directeur van de EH geweest.

Een "Terzijde" van J.A. van Delden over het gevaar van het uithollen van de onfeilbaarheid van de Schrift.
(Bron, Bijbel en Wetenschap, juni/juli 1998, nr. 204)

Correspondentie met het bestuur van de EO.
Ik heb het bestuur van de EO gevraagd of ze nog steeds achter de inerrancy, onfeilbaarheid, van de bijbel staan. "Zie ook punt 14.1 van de studie "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?"

Alarm om de bijbel, door L.M.P. Scholten
Dit is een artikel uit het blad Standvastig (september 2001). Scholten is directeur van de Gereformeerde Bijbel Stichting. In het artikel toont hij aan hoe in bijna alle van oorsprong orthodox reformatorische kerken openlijk schriftkritische gedachten worden uitgedragen. Het verbijsterende is dat er nauwlijks weerstand (leertucht) wordt geboden. Zie ook het andere artikel van Scholten over het proefschrift van van Kooten.

Een proefschrift over brieven van Paulus (1)
Dit is een bespreking door L.M.P. Scholten van het proefschrift van G.H. van Kooten "The Pauline Debate on the Cosmos." Zie, het andere artikel "Alarm om de bijbel" van Scholten

Ouweneel wijst theorieën over inspitatie af
Een artikel uit het Nederlands Dagblad van vrijdag 12 Oktober 2001. Vanuit zijn, niet op de bijbel maar op een speculatieve filosofie gebaseerde, scherpe onderscheid tussen geloofskennis en theologische kennis wijst Ouweneel openlijk inspiratietheorieën af. Dus ook de woordelijke inspiratietheorie, waar de evangelicals tot voor kort achter stonden. Op dit moment rukt de schriftkritiek op, zie b.v. het artikel "Alarm om de bijbel" van Scholten. (dit artikel staat ook op deze pagina, onder deze link) De eerste verdedigingslinie tegen de Schriftkritiek is de leersteling van de woordelijke inspiratie van de bijbel. Vandaar dat in "de Chicago Verklaring over de onfeilbaarheid van de bijbel" keer op keer de woordelijke inspiratie als een bijbelse waarheid wordt beleden. Door hun nieuwe, onbijbelse, visie op dogma hebben Ouweneel en Medema de verdedigingslinie van de woordelijke inspitatie ondermijnd. Zie verder welke schokkende dingen vooral Medema nog zegt.


HOME