De evangelische beweging

Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?

Neo-evangelische christenen

Het marketing christendom

De psycholochisering van het geloof

Het bijbelse gebod tot afscheiding

De evangelische hoge school (EH)

De evangelische omroep (EO)

Worship

Een halve boodschap


Ondermijning van het gezag van de Bijbel

Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?

De chicago verklaringen

Nieuwe schriftvisie

Het loslaten van de onfeilbaarheid van de Bijbel

Bijbelvertalingen (De NBV)

De zwevende Bijbel


Postmodern christendom

Modernisme en postmodernisme

De paradigma wisseling in de evangelische en reformatorische wereld

De emerging Church

The Shack (de ontmoeting)


Charismatische beweging

De charismatische beweging

Zijn alle geestesgaven nog voor nu?

Profeteren

Bevrijdingsbedieningen

De alpha cursus

De cleansing stream

Dansen in de kerk

De Word-faith beweging ( het welvaartsevangelie)

The lakeland outpouring (Tod Bentley)

Geestelijke oorlogvoering

The shepperding movement

Soaking

Tienden geven

TRIN (Matheus van der Steen)

Worship liederen (aanbidding)

Generatievloeken

Zegenen

Ziekte en genezing


Profeteren

De Bijbel over profetie

Wayne Grudem en feilbare profetie

De gemeentecursus luisterend bidden


Mystiek christendom

De valse mystieke geloofsbeleving

Contemplatief christendom

De contemplatieve beweging

Contemplatief gebed

De mystieke visie op religie

De cursus luisterend bidden

Het labyrint

Lectio Divina

Meditatie

Mindfulness

Stil worden

Taize

Emerging Church


Lectio Divina

Lectio Divina

De cursus luisterend bidden

Marketing Christendom

Het marketing christendom


Roomskatholieke kerk

De roomskatholieke kerk

The passion

Strijd om de waarheid

De Bijbelse opdracht tot toetsen

Bijbelstudiemateriaal


Oecumene

De oecumenische beweging


De baptisten

Alarm om de Nederlandse baptistengemeenten

James MacClendon en het baptistenseminarium

Messiaanse christenen

De Hebrew Roots beweging (messiaanse christenen en messiaanse gemeenten)

Wat zegt de Bijbel over de sabbat?

Wake up


Schepping en evolutie

Theistische evolutie

ForumC

Topnerd Tycho


Sexualiteit en gender

Homosexualiteit

Gender (man en vrouw; transgender etc)


De positie van de vrouw

De positie van de vrouw


New age

New age

Gnostiek

Meditatie

Mindfulness


Overige

Calvinisme

Kwasizabantu

Narnia

The passion

Harry Potter

Preterisme

Samenzweringstheorieen (Robin de Ruiter)

Het ultradispensationalisme