Nieuwsbrieven


Deze website bestaat sinds eind jaren negentig. De aanleiding voor de start van de website waren de zorgelijke ontwikkelingen die in de evangelische wereld plaats vonden.
Onder invloed van leiders zoals W.J. Ouweneel begon de vrijzinnigheid binnen te dringen. De eerste stap in dit proces was het loslaten van de Bijbelse schriftvisie.
Om te waarschuwen voor deze rampzalige ontwikkeling heb ik destijds het boekwerk: "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" geschreven.
Sinds die tijd heb ik eens in de zoveel tijd een nieuwsbrief verstuurd met een bespreking van de meest recente ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van deze nieuwsbulletins.

Nieuwsbulletin nr. 29. Het nieuwe calvinisme. (15-8-2014)
Het onderwerp van dit nieuwsbulletin is het oprukken van het calvinisme in evangelische kringen. Alhoewel calvinistische gelovigen onze geliefde medebroeders en zusters zijn, is deze ontwikkeling toch zorgelijk.

Een belangrijke aanvulling op nieuwsbulletin 28

Nieuwsbulletin nr. 28. Theistische evolutie en de ineenstorting van de reformatorische zuil (15-4-2013)

Nieuwsbulletin nr. 27 De contemplatieve beweging (21-5-2011)
 • De snelle opkomst van de contemplatieve beweging
 • Een overzichtsartikel over de contemplatieve beweging (Klik hier))
 • Ter illustratie
 • De twee geestelijk dodelijkste dwalingen
 • Excuses en verzoek
 • Houdt moed

Nieuwsbulletin nr. 26 Een zwarte maandag (21-12-2009)
 • De bijeenkomst van de predikanten van de Gereformeerde Bond van 7 december
 • Er stond die dag veel op het spel
 • Een zwarte maandag
 • Een schokkende misleidende verklaring van de algemeen secretaris
 • Iedere predikant mag vertellen wat hij er van vindt
 • Tenslotte nog dit: houdt moed ·

Nieuwsbulletin nr. 25 Theistische evolutie
(het vervolg op de nieuwsbrief 7 en 24)

 • Theïstisch evolutionisten als Knevel en Dekker krijgen volledig hun zin
 • De finishing touch. De "Verklaring van gezamenlijk geloof in God als Schepper"
 • Er staat veel meer op het spel. De ernstige gevolgen voor de Schriftvisie
 • Evangelische leiders die pleiten voor ruimte voor theïstische evolutie gooien daarmee indirect alle Schriftgezag over boord
 • Niet langer evangelisch of orthodox protestants
 • De judaskus van de theïstisch evolutionisten
 • De medeplichtigheid van de evangelische leiders die dit tolereren
 • Excuses voor de trage beantwoording van de post
 • Tenslotte nog dit: houdt moed

Nieuwsbulletin nr. 24 (16-2-2009)
 • Toenemende acceptatie in evangelische kring van theïstische evolutie
 • Wat is eigenlijk theïstische evolutie?
 • In Genesis lezen we een ander verhaal
 • De theïstisch evolutionisten zitten met een probleem
 • De uitleg van Genesis 1,2 en 3
 • Ernstige gevolgen voor de Schriftvisie
 • De gevolgen voor het verstaan van de zondeval
 • Het gevaarlijke pleidooi voor tolerantie
 • De diepere achtergrond. Niet langer evangelisch maar vrijzinnig
 • Het postmoderne standpunt van de EO: De EO heeft geen mening
 • De misleidende opstelling van de directie van de EO
 • De argumenten tegen de evolutietheorie staan nog recht overeind
 • De evolutie kerk, de evolutie politie en de evolutie maffia
 • Ontstaansagnostisme, het huidige standpunt van W.J. Ouweneel
 • Linken naar een aantal belangrijke documenten
 • Tenslotte nog dit: houdt moed

Nieuwsbulletin nr. 23 (17-12-2008)
 • Veranderingen in de leer over de toekomst
 • Een verzoek aan mijn reformatorische broeders om geduld
 • De grote lijnen van de evangelische leer over de toekomst
 • Men heeft zich er van afgekeerd, juist nu alles in vervulling aan het gaan is
 • Hal Lindsey, de tien koningen en de West Europese Unie
 • Recommendation 666
 • De negatieve gevolgen van het loslaten van de evangelische leer over de toekomst
 • Tenslotte nog dit: houdt moed

Nieuwsbulletin - nr. 22 (11-10-2008)
 • De opmars van de contemplatieve beweging in Nederland
 • Heverlee gaat het contemplatieve pad op
 • Jos Douma en de start van het academisch jaar op Heverlee
 • Het verband tussen Douma's college en de postmoderne toespraak van Nullens
 • Contemplatieve auteurs schrijven in het blad "De Oogst"
 • Maar ze zeggen toch ook veel goede dingen?
 • Alles gaat contemplatief
 • Tenslotte nog dit: houdt moed

Nieuwsbulletin - nr. 21 (17-9-2008)
 • De emerging church in Nederland
 • EO presenator Arie Boomsma. Ik heb geen antwoorden. God rookt een joint mee
 • EO presentator Venderbos vaart mee in de GayPride parade
 • Knevel uit twijfel
 • Uitdragen van alverzoening op Xnoizz Flevo Festival
 • De EO maakt reclame voor Tibetaans Boeddhisme
 • De identiteit van de EO. De 'ontevangelisering'van de EO
 • De decaan van Heverlee houdt een postmoderne toespraak
 • Brian McLaren. Het kruis is slechte reclame voor God
 • Een intervieuw in het ND
 • Van harte aanbevolen
 • Excuses voor de trage beantwoording van de post
 • Tenslotte nog dit: houdt moed

Nieuwsbulletin - nr. 20 (3-6-2008)
 • De ontknoping bij de Christen Unie. Hoe een ongelovige er tegen aan kijkt,
 • De kiezers van de CU als graadmeter voor de geestelijke afval in de kerken
 • Artikel over de Emerging Church
 • Emerging church leider Brian Mclaren sprak op conferentie van Willow Creek
 • De meerderheid van de evangelische christenen in Amerika verwerpt dat Jezus de enige weg is
 • Todd Bentley en de Lakeland Outpouring
 • TRIN. Dat wil zeggen: Touch, Reach and Impact the Nations
 • Een lichtpunt. Hebt u nou nooit eens iets goeds te melden?
 • Van harte aanbevolen. Pastorale cursus van Aad van der Sande op het internet
 • Broeders bidt ….voor mij
 • Tenslotte nog dit: houdt moed

Nieuwsbulletin - nr. 19 (26-3-2008)
 • De contemplatieve golf neemt toe in kracht. (2 voorbeelden)
 • Wat is contemplatief christendom?
 • Het eerste nummer van Medema's blad "Bodem" brengt contemplatief gebed
 • Een voor protestanten aangepaste versie
 • Waarom gaan christenen deze weg op?
 • Toch geestelijke oefeningen?
 • Ten slotte nog dit: houdt moed

Nieuwsbulletin - nr. 18 (8-12-2007)
 • Een kort overzicht van de kern van de zaak
 • J.G. Fijnvandraat waarschuwt tegen Ouweneels boek "Seks in de Kerk"
 • Dr. Jan Hoek neemt het denken van Ouweneel over
 • Het onterechte verwijt van dr. Hoek
 • Het bederf is al ver doorgedrongen in de meeste orthodox reformatorische kerken
 • De lont in het kruitvat van de Christen Unie
 • De capitulatie van de Christen Unie
 • Hoeks misbruik van het pastorale argument
 • Nieuwe artikelen
 • Ten slotte nog dit: houdt moed

Nieuwsbulletin - nr. 17 (15-10-2007)
 • Een grote stilte, geen reactie op de nieuwe leer over homoseksualiteit
 • Een toepasselijk citaat van Maarten Luther
 • Wie zijn verantwoordelijk?
 • De geest van Eli. (Wee de herders die de schapen niet verdedigen)
 • Opnieuw Benny Hinn
 • Het welvaartsevangelie rukt steeds verder op, Jospeh Prince als illustratie
 • Correctie van een storende fout uit het vorige nieuwsbulletin
 • Verbetering van de onderwijssite
 • Excuses en verzoek tot voorbede
 • I Traveled on My Knees (gedicht)
 • Ten slotte nog dit: houdt moed

Nieuwsbulletin - nr. 16 (7-7-2007)
 • Onderzoek door Netwerk naar genezingen van Zijlstra in de Alblasserwaard
 • Misleidende uitspraken van Zijlstra
 • Hoe het werkt. Hoe komen ze er mee weg?
 • Holland wonder, een les uit de geschiedenis
 • Nog meer verhalen die niet verteld worden door onze charismatische broeders
 • Een onderzoek naar het resultaat van een genezingscampagne van Benny Hinn
 • Benny Hinn laat kritische video's van Youtube halen
 • Nogmaals Benny Hinn. Financiele chantage via een valse profetie
 • Laat u niet bedriegen
 • De nieuwste artikelen
 • Een prachtig lied van Julie Miller
 • Tenslotte nog dit: houdt moed

Nieuwsbulletin - nr. 15 (30-3-2007)
 • Het is zover. Contemplatief is mainstream geworden.

Nieuwsbulletin - nr. 14 (28-12-2007)
 • Ouweneel en Homoseksualiteit II

Nieuwsbulletin - nr. 13 (9-1-2007)
 • Kritisch boek over het denken van W.J. Ouweneel verschenen:
  "Sluiers over de Schrift, uitkomen in een andere wereld?"
 • De charismatisering van de vergaderingen van gelovigen
 • Pas op voor Benny Hinn
 • W.J. Ouweneel over homoseksualiteit, een aanvulling
 • Dank voor alle reacties, excuses
 • De nieuwste artikelen
 • Weer een jaar dichter bij de ontmoeting met de Here Jezus
 • Houdt moed

Nieuwsbulletin - nr. 12 (21-11-2006)
 • De verschuiving in het denken over homoseksualiteit in de evangelische wereld
 • W.J. Ouweneel is voor het accepteren (gedogen) van homoseksuele stellen in de gemeente
 • Ouweneel stelt dat de bijbel niets zegt over duurzame homoseksuele liefdesrelaties
 • Hij beweert dat zijn opvattingen niet veranderd zijn (dubbeltalk)
 • Ouweneel doet dit, zijn dubbeltalk, voortdurend
 • Maar ik heb tegen u dat ....
 • Tenslotte nog dit: houdt moed

Nieuwsbulletin - nr. 11 (14-11-2006)
 • Het geringe resultaat van de hedendaagse genezingsbedieningen
 • De eerste getuige uit eigen kring
 • De tweede getuige uit eigen kring
 • Waarom moet dit gezegd worden?
 • Op zoek naar een wonder I (programma van de EO)
 • Op zoek naar een wonder II
 • Verzoek om informatie over Jan Zijlstra
 • Tenslotte nog dit: houd moed

Nieuwsbulletin - nr. 10 (9-10-2006)
 • De vloedgolf van het contemplatieve christendom heeft Nederland bereikt
 • Vrijgemaakt Gereformeerde predikant beveelt het contemplatief gebed aan
 • Het Labyrint is in Middelburg aangekomen
 • Voormalige directeur Reformatorische Bijbelschool beveelt 'lectio divina' aan
 • Soaken - ook de Toronto Blessing gaat contemplatief
 • Plotseling moesten we stil zijn in de gemeentesamenkomst
 • De verbinding tussen Rick Warren, Willow Creek en de contemplatieve beweging
 • De Emerging Church Beweging
 • Meer artikelen over hetzelfde onderwerp
 • Tenslotte nog dit: Houdt moed

Nieuwsbulletin - nr. 9 (5-9-2006)
 • Leiderschapsconferentie Willow Creek nodigt opnieuw een New Age sympathisant uit als spreker (Jim Collins)
 • Een compromis van de dodelijkste soort
 • Opnieuw een interreligieuze gebedsdag in Assisi
 • Preek van Peter Washer - audio - zeer aanbevolen
 • Een verzoek tot voorbede
 • Komt reisgenoten 't hoofd naar boven
 • Nieuwste artikelen
 • Tenslotte nog dit: houd moed

Nieuwsbulletin - nr. 8 (16-5-2006)
 • De EO laat een predikant aan het woord die twijfelt over de godheid van Christus
 • Tenslotte nog dit: houd moed

Nieuwsbulletin - nr. 7 (3-5-2006)
 • Ouweneel over Schepping en evolutie
 • Tenslotte nog dit: houd moed

Nieuwsbulletin - nr. 6 (30-1-2006)
 • Tv-uitzending preek van Orlando Bottenbley. Het zoekersvriendelijke evangelie
 • Ken Blanchard beveelt opnieuw een New Age boek aan
 • De oecumenische instelling van Bottenbley
  (Bad dat de nieuwe paus net zo’n man Gods mocht zijn als de vorige paus)
 • De directe oorzaak van de ommekeer in het denken van Bottenbley
 • De nieuwe paus is het voormalige hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer (de inquisitie)
 • Een rooms-katholiek theoloog geeft uitleg over de inquisitie
 • Rick Warren en zijn medestanders geven les in ‘hoe af te rekenen met tegenstand’
 • Preken luisteren op het internet (Karel van Berghem)
 • De Narnia Chronicles
 • Nieuwe artikelen
 • Tenslotte nog dit: houd moed

Nieuwsbulletin - nr. 5. (17-11-2005)
 • Het boek Deceived on Purpose
 • Rick Warren en de National Pastors Conference
 • Ken Blanchard toch uitgenodigd
 • Het contemplatieve christendom is een grote hype in Amerika
 • Nieuwe artikelen
 • Broeders bidt .. voor ons
 • Tenslotte nog dit: houdt moed

Nieuwsbulletin - nr. 4. (9-7-2005)
 • De samenwerking tussen Rick Warren en Ken Blanchard - het vervolg
 • De grote lijn vasthouden - de bomen en het bos
 • Henri Nouwen - citaten
 • Rick Warren beveelt in 'Doelgericht Leven' contemplatief gebed aan
 • Christianity Today stuurt jeugdleiders de weg van de mystiek op
 • Tijd voor wat frisse lucht
 • Tenslotte nog dit: houd moed

Nieuwsbulletin - nr. 3. (23-6-2005)
 • Is 'de heilige vader'overleden?
 • Het andere evangelie van de Rooms-katholieke Kerk
 • Kardinaal Simonis heeft geen zekerheid dat hij naar de hemel gaat
 • De paus en de EO staan volgens de hoofdredacteur van Visie voor hetzelfde evangelie
 • De gevolgen van het uitwissen van de grenzen tussen katholiek en protestant
 • Tenslotte nog dit: houd moed

Nieuwsbulletin nr. 2. (21-5-2005)
 • Rick Warren werkt samen met New Ager Ken Blanchard
 • Dezelfde Ken Blanchard gaat een Nederlandse Willow Creek conferentie toespreken
 • Mel Gibson maakt nieuwe film over Maria verschijningen
 • Een bemoedigend citaat van Isobel Kuhn
 • Nieuwe artikelen
 • Tenslotte nog dit: houd moed

Nieuwsbulletin nr. 1. (9-4-2005)
 • Een samenkomst in 'Willow Creek'gemeente 'de Pijler'uit Lelystad
 • Rick Warren stuurt opnieuw de christenen de weg op van centrerend gebed (Mystiek)
 • Over de selectie van liederen voor de Opwekkingsbundel
 • De Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)
 • Een avond van vriendschap met de mormonen
 • Tenslotte nog dit: houd moed

Nieuwsbulletin nr. 0
De draad weer opgepakt

Nieuwsbulletin van 30 dec. 2000
 • Touched by an angel
 • Het programma "ManVrouw" van de EO, "Het is hier geen bijbelstudie"
 • Het gezag van de bijbel staat onder zware druk in de orthodox reformatorische kerken
 • De antithese tussen evangelical en vrijzinnig wordt verder afgebroken.
  De situatie in Amerika
 • Kardinaal Ratzinger verklaart dat er geen behoud is buiten de Rooms-katholieke Kerk
 • Een nieuw voorbeeld van W.J. Ouweneel's fascinatie voor het esoterische en occulte
 • Ouweneels tegenstanders maken volgens hem telkens weer een eenvoudige denkfout
 • Het gebruik van schriftkritische handboeken binnen evangelicale theologische opleidingen
 • Zal de bijbelgetrouwe schriftvisie standhouden?

Nieuwsbulletin van 2 okt. 2000
 • W.J. Ouweneel spreekt zich opnieuw uit over de Schriftvisie
 • Het belangrijkste boek sinds jaren is recent verschenen.
  Evangelicalism Divided - A record of the Crucial Change in the Years 1950 to 2000

Nieuwsbulletin van 2 aug. 2000
 • De EO schrapt het woord "protestant" uit de statuten
 • De coördinator jongerenactiviteiten van EO's Ronduit-club en de kardinaal
 • De kardinaal belooft een aflaat
 • Voortgaande charismatisering

Nieuwsbulletin van 30 mei 2000
 • Heverlee levert zichzelf over aan de Neo-evangelicals
 • Drie stappen voorwaarts en daarna twee stappen terug - de taktiek van W.J. Ouweneel

Nieuwsbulletin van 10 mei 2000
 • Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) in dienst bijeen
 • Het binnendringen van de historische schriftkritiek in de evangelische wereld

Nieuwsbulletin van 21 april 2000
 • Kuitert over Ouweneel

Nieuwsbulletin van 1 april 2000
 • De EO en Taizé 1
 • De EO en Taizé - het vervolg
 • Ds W. Dekker over opstanding en hemelvaart
 • Ouweneel wil bepaald geen aanhanger van de wijsbegeerte der wetsidee genoemd
  worden
 • Navigator Boeken gaat gewoon door met het uitbrengen van nieuwe boeken van Leanne Payne