Nieuwste artikelen


Een kritische leesgids bij Wayne Grudems "Bijbelse Theologie", Deel I
Veel goed onderwijs, maar helaas ook de theologie van de derde pinkstergolf.

Bespreking en weerlegging van Wayne Grudems leer over feilbare profetie
Profeten die er af en toe naast zitten. De speciale "uitvinding" van de derde golf.

Zijn alle geestesgaven nog voor nu - de drie posities
De fundamentele fout van de charismatische beweging, inclusief de derde golf en Wayne Grudem.
Een verdediging van het traditionele evangelische en reformatorische standpunt.

Mozaiek bevordert genderverwarring

Alistair Begg. Kan een christen een lhbtq huwelijk bezoeken?

Het geringe resultaat van de hedendaagse genezingsbedieningen
Er geneest bijna niemand. Het bewijs, de getuigen, pinksterleiders die het zelf toegeven.

De cursus Luisterend bidden - een analyse en waarschuwing
Het paard van Troje van de charismatische beweging.
Een cursus in profeteren, charismatische theologie en roomskatholieke mystieke technieken


Wat de Bijbel leert over profeteren - een overzicht
En een toetsing van charismatische cursussen in profeteren,
zoals de cursus Luisterend bidden


Kees Kraayenoord
Bespreking van zijn autobiografie - een waarschuwing

De Mozaiek gemeenten - in het licht van de Bijbel
Een beoordeling en ernstige waarschuwing

Een halve boodschap I - wat weggelaten wordt in de prediking
Er zijn een aantal Bijbelse onderwerpen die in toenemende mate in de evangelische wereld
worden genegeerd.
Zie ook het vervolg:
Een halve boodschap II - de ernstige gevolgen


James McClendon - de huistheoloog van het Baptisten Seminarium
Het Baptisten Seminarium is de opleiding tot voorganger/predikant van de Unie Baptisten
en nu ook van de ABC gemeenten
McClendon is volledig postmodern. Het hele seminarium is deze weg opgegaan.

Boek van Arnold Huijgen over Maria
Dit is wat er gebeurt als een christen losslaat van de Bijbel.
Onbijbelse leringen over Maria door een Christelijk Gereformeerde Hoogleraar


Alarm over de Nederlandse baptistengemeenten
Onder meer over het Baptisten Seminariun, Henk Bakker
En de fusie van de Unie baptisten en de ABC gemeenten.


Tom de Wal. Zijn boek "Jezus aanraken".
Een weerlegging en een ernstige waarschuwing


Arnold Huijgen. Boek "Lezen en laten lezen". Van orthodox naar postmodern.
Een grondige analyse en een ernstige waarschuwing
Huijgen zet de wissels om in de Christelijke Gereformeerde Kerk.DE TERUGKEER VAN DE TORONTO BLESSING
Jelle de Kok, het Evangelisch Werkverband, de "er is meer" conferenties
En de charismatisering van alle orthodox reformatorische kerken en evangelische gemeenten


Wim Verwoerd - ga weg uit Babylon - een waarschuwing
Een tweede arikel over zijn "merkwaardige" eindtijdvisie, klik hier.


MESSIAANSE CHRISTENEN, HEBREW ROOTS, EEN WAARSCHUWING

Messiaanse christenen. Is de ceremoniele wet van Mozes nog geldig?
Messiaanse christenen leren dat de christenen de gehele wet van Mozes nog behoren na te leven.
Inclusief de sabbat, de joodse feesten, de voedselwetten, enzovoort.
In deze bijbelstudie wordt dit systematisch en grondig weerlegd.HET PRETERISME - EEN WEERLEGGINGGENDER IN HET LICHT VAN DE BIJBEL
Man, vrouw, gender, transgender, een overzicht en een Bijbelse beoordeling

MINDFULNESS - EEN BIJBELSE BEOORDELING.

W.J. Ouweneel en zijn boek "Adam waar ben je?
We kunnen er dankbaar voor zijn dat Ouweneel theistische evolutie verwerpt,
maar om andere redenen is het toch een gevaarlijk boek.
Dat wordt in dit artikel uitgelegd en aangetoond.

DE BIJBEL OVER HOMOSEKSUALITEIT
Een grondig en systematisch overzicht. En een bespreking van de agressie
van de ongelovigen tegenover hen die een bijbels standpunt innemen


De Shack, de Uitnodiging, Paul Young, getoetst aan de bijbel
Een analyse, beoordeling, weerlegging en waarschuwing.


Wat de Bijbel zegt over de sabbat?
Een Bijbelse correctie van christenen die recent begonnen zijn met het houden van de sabbat


Het boek Wake Up getoetst aan de Bijbel
Een analyse en een weerlegging van het boek. Een ernstige waarschuwing.


De aanval van het boek "Wake Up" op het plaatsvervangend sterven
Een aanval op het hart van het evangelie


"ForumC - het voornaamste instrument van de theistisch evolutionisten.
Met in punt 3 een overzicht van het bewijs dat ForumC niet neutraal is.
En in punt 9 een bespreking van de samenwerking tussen ForumC en een groot aantal reformatorische scholen."Check it out" van Rene Fransen. Een analyse.
Hard bewijs dat ForumC niet neutraal is.


De radicale breuk van de Evangelische Hogeschool met het verleden


Hoe Tim Keller het fundament onder het geloof aantast


Topnerd Tycho - de aanval van de theistisch evolutionisten op onze kinderen


EEN OPROEP TOT VERZET
Theistische evolutie en de ineenstorting van de Reformatorische zuil


De "Christelijke Dogmatiek" van G. van den Brink en C. van der Kooi
Een radikale breuk met het verleden


DE CONTEMPLATIEVE BEWEGING - EEN BIJBELSE TOETSING
Lectio divina, contemplatief gebed, Jezusgebed, stilte gebed, etc.

Generatievloeken - wat zegt de bijbel er over?


Komt meditatie voor in de bijbel?

TRIN, mattheus van de Steen, Durf te dromen

Knevel, de EO, theistische evolutie, de schepping, Genesis 1 en 2

Todd Bentley en de Lakeland Outpouring

De emerging church beweging - een overzicht en beoordeling

LINK NAAR PARAGRAAF UIT HET BOEK VAN OUWENEEL
OVER HET GEDOGEN VAN HOMOSEKSUALITEIT, KLIK HIER


W.J. Ouweneel over homoseksualiteit I

W.J. Ouweneel over homoseksualiteit II

Artikel van christen en arts dr. A.A. Teeuw naar aanleiding van
recente berichten over genezingswonderen bij ondermeer Jan Zijlstra


De evangelische Omroep - de ontsporing in kaart gebracht


Geneest de zieken - een analyse van Ouweneels boek


Toetsing van "The Passion of the Christ"


Bill Hybels en Rick Warren - het marketing christendom (een toetsing)


DOELGERICHT LEVEN - EEN TOETSING


De infiltratie van New Age in de evangelische beweging - een overzicht


Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen, geef u dan op voor
de nieuwsbrief.