W.J. OUWENEEL

 

De Bijbel bevat niet te ontkennen tegenspraken

Christian Doctrine I, W.J. Ouweneel, 1995, Amsterdam, blz. 119

 

Objectieve waarneming bestaat niet, dus: Niemand heeft Jezus na zijn opstanding objectief waargenomen

Christian Doctrine, blz. 168

 

Er is géén principieel onderscheid tussen Rome en Reformatie

Nachtboek van de Ziel, W.J. Ouweneel, 1998, Amsterdam, blz. 182

 

De Bijbel is géén norm voor theologie

Christian Doctrine, blz. 22,33,56,93

 

Elke formulering van het evangelie in een confessie is slechts een tijdelijke, feilbare, geloofsuitspraak

Christian Doctrine, blz. 78

 

De Bijbel is geen bron van kennis

Christian Doctrine, blz. 166

 

Christelijke dogma's zijn niet op de bijbel gebaseerd

De Boodschap en de Kloof, Knevel (red), 1997, Hilversum, blz. 57

 

Wetenschappelijk onderzoek leidt niet naar ware kennis

Christian Doctrine, blz. 157

 

W.J. Ouweneel relativeert alle leer: hijzelf is derhalve absoluut

Nachtboek van de Ziel, blz. 117

Jezelf druk maken over de precieze betekenis van inspiratie en onfeilbaarheid van de bijbel is afgoderij bedrijven met de bijbel

Geestelijke Strijd, W.J. Ouweneel, 1998, Vaassen, p. 156

 

Paulus: Gods bestaan kan met het verstand worden doorzien. Ouweneel: Gods bestaan kan niet met het verstand worden doorzien

Christian Doctrine, blz. 71