Waarom wijzen op dit citaat van Kuitert over Ouweneel? Kuitert is immers een valse leraar die zo goed als alle fundamentele punten van het christelijk geloof ontkent. Ik heb de verantwoordelijke bestuurders en directieleden van enkele bekende evangelische instituten waar Ouweneel les geeft gewaarschuwd. Ik heb hen gewezen op de grote verandering die zich in zijn denken heeft afgespeeld. Voor een bespreking daarvan, zie hoofdstuk 4 en 15 van de studie "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?" De besturen en directies hebben me laten weten dat er volgens hen niets ernstigs met br. Ouweneel aan de hand is. Oordeelt u zelf of ze gelijk hebben na het lezen van de hierboven genoemde twee hoofdstukken van de studie "Wat is ..". Het trof me dat een ongelovige als Kuitert blijkbaar heel wat scherper in de gaten heeft dat er werkelijk iets fundamenteels met Ouweneel aan de hand is. Zo duidelijk is het blijkbaar. Maar de besturen en directies zijn "ziende blind en horende doof"

Kuitert over Ouweneel

Hieronder volgt een citaat van Kuitert.

Je ziet inderdaad dat mensen uit een scherpslijperige kerk als Artikel 31 - denk aan Aleid Schilder, en ook meneer Ouweneel, die er tegenwoordig rond voor uitkomt dat het veel new age-achtiger moet - de dorheid van hun manier van geloven hebben ontdekt. En onverhoeds en met volle zeilen de haven van new age invaren. Zonder dat ze precies weten wat ze doen.

Uit:

De holle diamant - het grote debat over new age

Maurits Schmidt

1998, Amsterdam/Antwerpen, ISBN 90 204 5954 6

Uit de weergave van het vraaggesprek met Kuitert.

Kuitert wijst er op dat een aantal mensen waaronder Ouweneel de dorheid van hun manier van geloven hebben ontdekt en dat ze daarop onverhoeds en met volle zeilen de haven van de new age invaren zonder dat ze precies weten wat ze doen

Mijn kommentaar

Kuitert bevestigt hier wat ik over Ouweneel heb geschreven in met name hoofdstuk 15 van mijn studie "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?". Uit het aangehaald citaat blijkt hoe een buitenstaander (Kuitert staat immers buiten de evangelische beweging en buiten de reformatorische orthodoxie) tegen de veranderingen bij Ouweneel aankijkt.

Zelf spreekt Ouweneel er over dat hij beinvloed is door het postmodernisme maar Kuitert onderkent dat het in werkelijkheid om new age gaat. Immers, zoals ik in mijn hierboven genoemde studie heb aangegeven, is Ouweneel de weg van de mystiek opgegaan. Waar dat toe leidt kunt u onder meer zien in Ouweneels "Nachtboek van de ziel".

Kuitert zegt dat ze (Schilder, Ouweneel, e.a.) met volle zeilen de haven van New age invaren. En hij voegt er aan toe zonder dat ze precies weten wat ze doen.

Bij Ouweneel is de wissel omgegaan door zijn aanvaarding van de uit de wijsbegeerte der wetsidee afkomstige scherpe scheiding tussen geloofskennis en theologische kennis.

Ouweneel zal er wellicht bezwaar tegen maken dat Kuitert hem op één lijn stelt met Aleid Schilder maar door zijn aanvaarding van het bovengenoemde onderscheid is hij overgestapt van de orthodoxe visie op dogma op de neo-orthodoxe. Hoewel hij het zelf stellig zal ontkennen gaat hij uit van dezelfde (filosofische/theologische) diepste uitgangspunten als Schilder.

Voor een uitgebreide analyse van dit alles verwijs ik nogmaal naar mijn studie "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?"