Ouweneel roept op tot een nieuwe schriftvisie - 1997


Het is volgens hem nodig om de klassieke evangelische Schriftvisie te zuiveren van rationalisme. Die zuivering moet leiden tot een nieuwe schriftvisie.

Citaat van Ouweneel:

"Voor de bloei van het Nederlandse christendom in 21e eeuw zal, zoals gezegd, de herbezinning op de Schrift van wezenlijk belang zijn. Elke vorm van rationalisme zal hier moeten worden afgezworen, of ze nu van liberale of van fundamentalistische kant komt....... in de nieuwe Schriftbeschouwing ..."

Bron.
De boodschap en de Kloof, pp. 64,65
Een EO-uitgave, 1997.

Mijn kommentaar.

Waarom doet Ouweneel deze oproep? Is er dan iets mis met de traditionele evangelische visie op de Schrift? De leer over onder meer de woordelijke inspiratie, de onfeilbaarheid, de genoegzaamheid, de doorzichtigheid, van de Schrift. Is die leer dan niet gebaseerd op het zelfgetuigenis van de bijbel? Wordt in die leer het zelfgetuigenis van de Schrift dan niet samengevat en nagesproken? Blijkbaar vindt Ouweneel dat er iets mis is met de traditionele evangelische visie op de bijbel, waarom anders oproepen tot een zuivering van de Schriftvisie die moet leiden tot een nieuwe Schriftbeschouwing.