LITERATUUR

Charismatisch

Don W. Basham, Face up with a miracle, Springdale U.S.A. 1976

Dennis Bennett, In het spoor van de Geest, Vuurpijlserie, 1986

Dennis J.Bennett, Negen uur ‘s morgens, Gideon Hoornaar z.j.

D. en R. Bennett, Nieuw leven met de Heilige Geest, Kok Kampen, 1975

A. Bittlinger, Integrating other religious traditions into western christianity, in: Spirituality in interfaith dialogue. J. Arai en W. Ariarajah, Genève, World Council of Churches, 1989, blz. 96-100

Reinhard Bonnke, Plunder de hel, Complement & his printing, Hoornaar, 1988 J. Buckingham, Daughter of destiny, Kathryn Kuhlman...her story, Bridge publishing Inc. 1976

J. Buckingham, Het open leven, een weg tot innerlijke genezing, Gideon Hoornaar, 1980

M. Burgess, Spreken in tongen, in: Jong en Vrij, nov ‘89

S.M. Burgess, G. B. McGee, Dictionary of pentecostal and charismatic moaements, Grand Rapids, Michigan, 1989

Merlin Carothers, Van kramp naar kracht, stichting Vuur z.j.

H. Carter, Spiritual gifts and their operation, Gospel publishing house, Missouri, 1968

Morris Cerullo, Een jood komt tot Jezus, Thora, Den Haag, 1981

Dr. Paul Yonggi Cho, De vierde dimensie, hoe u uw geloof kunt gebruiken als de sleutel tot een succesvol leven, Houten, 1988

L. Christenson, Het christelijke gezin, Gideon, Hoornaar, z.j.

Ds. L. Christenson, Het spreken in tongen, Moria, Amsterdam Croy-gemeenschap, brochure

Dr. W.C. van Dam, Wat is de Charismatische vernieuwing?, Charismatische informatie 1, C.W.N., Rotterdam, z.j.

J. N. van Ditmarsch, Op weg naar De Bron, wegwijzer voor nationale conventies, Charismatische informatie 6, C.W.N., Rotterdam, z.j.

R. Ganzevoort, J. Spiljard, Innerlijke genezing, goddelijke zegen of struikelblok?, in: Aktie, sept ‘89

158

D. Gee, Con cerning spiritual gifts, Gospel publishing house, Missouri, 1972

D. Gee, The ministry gifts of Christ, Assemblies of God publishing house, Nottingham, z.j.

M. Haaijer, Getuigenis, op cassette, z.j.

F. en I.M. Hammond, Demonie en bevrijding, Moria Amsterdam 1979

M. Harper, Als toen het begon, de beweging van de Heilige Geest in de twintigste eeuw, Vuur, 1968

M. Harper, Hoe een christengemeente tot bloei kwam, Kok Kampen, 1974

Het ABC van de Katholieke Charismatische vernieuwing, brochure ter kennismaking, St. Bouwen aan de Nieuwe Aarde, Eindhoven

B. Hoekendijk, Gods verlossingsplan, schriftelijke bijbelstudie, deel 1, De doop in de Heilige Geest

K. Hoekendijk, Charismata, Lectuurfonds Zwolle, 1973

W.J. Hollenweger, Creator Spiritus, the Challenge of Pentecostal Experience to Pentecostal Theology in: Theology 81, 1978, blz. 32-40

W.J. Hollenweger, Enthusiastisches Christentum, Die Pfingstbewegung in Geschichte und Gegenwart, Theologischer Verlag Rolf Brockhaus Wuppertal, Zwingli Verlag Zurich, 1968

H. Horton, De gaven van de Geest, Gazon Den Haag, 1966

J. Howard, Paulus en job, een doorn in het vlees?, Goed Nieuws Centrum Rotterdam, 1989

C. en F. Hunter, Hoe u de zieken kunt genezen, Goed Nieuws Centrum, Rotterdam, 1987

Dr. K.J. Kraan, Genezing der herinneringen, Kok Kampen, z.j.

Di. K.J. Kraan, ‘Opdat u genezing ontvangt’, handboek voor de dienst der genezing, Gideon Hoornaar, z.j.

Dr. K. J. Kraan, Ruimte voor de Geest?, Kok Kampen, 1970

Dr. K.J. Kraan, W.W. Verhoef, Bidden in een nieuwe taal, Vuur, 1969

C. H. Kraft, Christian ity with power, your worldview and your experience of the supernatural, Servant publications, Michigan, 1989

P.N. van der Laan, Eenheid bewerkt zegen, in: Opwekking, febr. 1991

C. en P.N. van der Laan, Pinksteren in beweging, vijfenzeventig jaar pinkstergeschiedenis in Nederland en Vlaanderen, Kok Kampen, 1982

G. Lindsay, Gifts of the Spirit, Christ for the Nations, Texas, 1980

G. Lindsay, William Branham, een man van God gezonden, Ecclecia, Haarlem, z.j.

Francis MacNutt, De macht van het gebed, het gebed als bron van genezing, Novapress Laren, 1978

Francis MacNutt, Genezing, lichamelijk, geestelijk, psychisch, Novapress Laren, 1974

Francis MacNutt, Thuis bidden om genezing, leidraad bij hetbidden in gezinsverband, Novapress Utrecht; 1981

J. Michaelsen, The beautiful sight of Evil, Harvest House Publishers, 1982 D.G. Molenaar, De doop met de Heilige Geest, Kok Kampen, 1974

J. van Mulligen, De charismatische beweging, in: Idea Bulletin sept. 1990 J. van Mulligen, De charismatische zegen, in: De Wekker, 13 juli 1990

M. van Oordt, ‘Ik bid, Jezus geneest’, in: Manna, mei 1990

D. Prince. Het opleggen der handen, grondslagen van het christelijk geloof, Gideon Hoornaar 1973

D. Prince, serie lezingen, (cassettes) gehouden in juli 1982, Amsterdam D. Prince, Ontmoeting in Jeruzalem, In de Ruimte Soest, 1975

O. Roberts, Oral Roberts, wie is hij?, Hoenderloo, z.j.

F. Rutke, Charismatisch Nederland, overzicht van de ontwikkeling van de Pinkstervernieuwing, Kok Kampen, 1977

A. Sanford, The healing gifts of the Spirit, James Lid, 1986

159

A. Sanford, The healing light, Macalester Park Publishing Company, 1988 J.L. Sherill, Reporter van Gods Geest, Gideon Gorkum, z.j.

A.J. Russell, Jezus spreekt, Gazon Den Haag, z.j.

B. Slosser, David du Plessis ‘Mister Pentecost’, de levensgeschiedenis van een ambassadeur voor Christus, Gideon 1978

K. Slijkerman, Tien jaar katholieke Charismatische Vernieuwing, in: Reveil, okt 1987

Walter Smet, ‘Ik maak alles nieuw’, de charismatische beweging in de kerk, Lannoo, Tielt/Utrecht, 1973

F.A. Stroethoff e.a. ‘Kom o Geest, doorwaai mijn hof’, Voorhoeve Den Haag, 1974 J.-J. Suurmond, Een introductie tot de charismatische vernieuwing, in: Kerk en theologie, jan ‘89

dr. J.-J. Suurmond, Wat is de doop in de Geest?, charismatische informatie, Vuur, z.j. M. Suurmond-Vonkeman, Als ikonen gaan spreken, in: Vuur, jan/febr. 1991

J. van de Venis, ‘De paus gaf zijn zegen’, in: Reveil, juli-aug 1988

W.W. Verhoef, Er waait weer wat, de charismatische beweging, Boekencentrum’s Gravenhage, 1974

W.W. Verhoef, Christendom in verleiding, in: vuur, sept/okt. 1989 W.W. Verhoef, Bern 1990, in: huur, sept/okt 1990

W. Verhoef, 25 jaren ‘Vuur’, in: huur, april/mei 1982

C. P. Wagner, Signs and wonders today, the story of Fuller Theological Seminary’s remarkable course on spiritual power, Creation House, Florida, 1987

C.P. Wagner, The third wave of the Holy Spirit, encountering the power of signs and wonders today, Servant publications, Michigan, 1988

C.P. Wagner (interview met),’We’veonly justbegun, in: Global Church Growth, jan/maart 1985, Vol.22, no.1

D. Williams, Signs and wonders and the kingdom of God, a biblical guide for the reluctant skeptic, Servant publications, Michigan, 1989

D. Wilkerson, het kruis in de asfaltjungle, Gideon Hoornaar 1979

J. Wimber, Een koninkrijk van kracht, evangelisatie door tekenen en wonderen, Gideon 1986

J. Wimber, K. Springer, Een kracht tot genezing, Gideon Hoornaar, 1987 J. Wimber e.a. Equipping the saints, special UK edition, fall 1990

Women’s Aglow, brochure

Niet-charismatisch

B. Affeld, Geist und Gaben: Dritte Welle, in: Kein anderes Evangelium juni 1990, blz. 15-18

J. van Amstel, Uw jeugd vernieuwt.., rubriek voor jongeren, in: De Schakel, een serie artikelen over de charimatische beweging, nov. ‘78 tot okt. ‘79

C. Andrews, Charting a course through charismatic waters, Take Heed publications, Belfast, 1990

H. Bauer, Liebe Einheit Frieden, urn jeden Preis? Verlag und Schriftmission der Ev. Gesellschaft Wuppertal 1980

R. Baumer, P.Deitenbeck, S.Findeisen, Stellungname zur ‘Charismatischen Bewegung, Informationsbrief nr. 97 van ‘Kein anderes Evangelium’ 1983. (Vertaling hiervan in de Middernachtsroep, ‘Een heet hangijzer’, juli 1984)

A. Barth, ‘Openbaar debat over charismatische kwestie’, John Stort vreest tweespalt in evangelische beweging, in: Kerknieuws 8-9-‘89

S. C. Bax, Charismatisch ‘spook’ is opmars in de wereld nu pas goed begonnen, in Reformatorisch Dagblad, 1 juni 1990

K. Becker, W. Bühne, Ein Volk, eine Sprache, ein Ziel Informationschrift, Schoppen 1980

160

K. van Berghem M.A., New Age dossier, Seloncourt, Frankrijk, 1989

P. Beyerhaus, L. van Padberg, Eine Welt- eine religion?, die synkretische Bedrohung unseres Glaubens im Zeichen von New Age, Verlag Schulte en Gerth, Asslar, 1988

Prof. dr. P. Beyerhaus, Geisterftïllung und Geisterunterscheidung, die schwarmgeistige Gefährdung der Gemeinde heute, Lorenz Keip Verlag, Berlin 1977

N. Bloch-Hoell, The pentecostal movement, its origin, development, and distinctive character, Halden Noorwegen, 1964

J.A. de Boer, Charismatische perikelen (1), in: Waarheid en Eenheid, 30-9-‘83 H. de Boer, Women’s Aglow: snelle groei, in: Friesch Dagblad, 27-2-‘88

F.D. Bruner, A theology of the Holy Spirit, the Pentecostal Experience and the New Testament Witness, Hodder and Stoughton, London, 1972

W. Bühne, Spiel mit dem Feuer, Christliche Literatur-Verbreitung Bielefeld 1989 H. Dallmeyer, Die Zungenbewegung, Pflugverlag Langenthal, 1989

Ds. D.B. Dick, Slain in the spirit, Greytown Zuid-Afrika, z.j.

CEF-conference, The modern tongues movement, where is it headed?, artikel uitgedeeld te Singapore, juni 1978

Drs. M. Dieperink, J. Schotanus, Het conciliair proces in het teken van New Age, Het Zoeklicht, Doorn, 1989

J.G.D. Dunn, Baptism in the Holy Spirit, a re-examination of the New Testament teaching on the gift of the Spirit in relation to Pentacostalism today, London, 1979 Wilson Ewin, The pied piper of the pentecostal movement, the spiritual power of the new world order, Bibel Baptist Church Nashua, 1986

Wilson Ewin, Evangelism, the Trojan horse of the 1990’s, Bible Baptist Church Nashua, z.j.

Wilson Ewin, The spirit of penteeostal-eharismatic unity, Bible Baptist Church, Nashua, z.j.

Wilson Ewin, You can lead roman catholics to Christ, special revised charismatic 1980’s edition

L.-M. Fillatre, Chronique vrai ou faux charismatique?, in: Résister et construire, Lausanne, mei-aug. 1990

J.G. Fijnvandraat, De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift, Medema Apeldoorn, z.j.

J. Goodwin, Testing the fruit of the vineyard, in: Media Spotlight, 1990

N.H. Gootjes, ‘Bedoelen jullie dat een Christen zich zó kan voelen!’, Een kennismaking met de charismatische beweging, in: Reformatie, 2-2-‘85

H. Haarbeck e.a., Ftugfeuer (remden Geistes, Gnadauer Verlag Denkendorf, 1976 H.L. Heijkoop, Faith healing, speaking in tongues, signs and miracles in the light of scripture, The Holy Scriptures, Hawkesbury, Ont. 1985

R. Holzhauer, Dass euch niemand verftïhre, persönliche Erfahrungen mit der ‘Charismatische Bewegung’, Verlag und Schriftenmission der Ev. Gesellschaft Wuppertal, 1989

R.A. Huebner, Pentecost and tongues, Present Truth Publishers, Millington USA 1971

H. Ising en O. Markmann, Gnadengaben?, die Rufer-bewegung und das neue Zungenreden aus den USA, Verlag H. Ising, Berlijn 1970

B. und K. Koch, Ltberwunde Starke, Aglasterhausen 1984

K. Koch, Die Geistesgaben, Hänssler Verlag, Neuhausen bei Stuttgart, 1986

K. Koch, Kraft Gottes, Hänssler Verlag, Neuhausen bei Stuttgart, 1982

K. Koch, Okkultes ABC, Hänssler Verlag, Neuhausen bei Stuttgart, z.j.

K. Koch, Speaking in tongues?, Kregel publications Grand Rapids, Michigan 1969

R. König, New Age - dwaalwegen naar een nieuwe wereld, Medema Vaassen, 1988

R. Livesey, Understanding deception, New Age teaching in the church, New Wine Press, 1990

161

R. Livesey, The 5-year road to 25th December 1990, in: New Age bulletin, dec. 1990 J. MacArthur jr., The charismatics, a doctrinal perspective, Grand Rapids, Michigan, 1978

Rabi Maharaj, De goeroe is dood, Internationale Bijbelbond Culemborg, 1980

Otto Markmann, Die charismatische Bewegung, Lutherischer Gemeinschaftsdienst Berlin, nov. 1982

Otto Markmann, Oekumene und schwarmgeistige Bewegungen, Lorenz Keip Verlag, 1970

Texe Marrs, Duistere geheimen van de New Age, satans plan voor een één-wereldreligie, Novapress Apeldoorn, 1989

P. Masters J.C. Whitcomb, The charismatic phenomenon, The Wakeman Trust, London 1984

St. Matthias Press, John Wimber, friend or foe?, an examination of the current teaching of the Vineyard Ministries movement, Londen, april 1990

Drs. R.H. Matzken, New Age handboek, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1990

M.G. Maudlin, Seers in the Heartland, hot on the trait of the Kansas City prophets, in: Christianity Today, 14-1-‘91

Media Spotlight, Vol.8, no. l, Oral Roberts’s holy water, Send your money, get your miracle

H.K. Moulton, The analytical Greek lexicon revised, Zondervan Publishing House, Grand Rapids Michigan, 1978

Els Nannen, De charismatische beweging, uitgeschreven lezing, jan. 1982, Rijswijk

Dr. W.J. Ouweneel, Het domein van de slang, christelijk handboek over occultisme en mysticisme, Buijten en Schipperheijn Amsterdam, 1978

J.I. Packer, Piety on fire, in; Christianity Today, 12-5-‘89

Jessie Penn-Lewis, War on the saints, the full text, Thomas E. Lowe, Ltd, New York, 1974

G.F. Rendal, Talen, tongen? relaas van een eerlijk bijbelonderzoek, Medema Vaassen, 1984

M.H. Reynolds, Mixing truth and error at URBANA ‘90, in: Foundation, nov.dec. ‘90

A.E. Ruark, Falsities of modern tongues, Prairie Bible Institute, Three Hills, Alberta, Canada 1979

R. Schaap, De charismatische beweging, vervuld of vervuild?, in: De Wekker, 25 mei 1990

A. Seibel, De Geest der waarheid en de geest der dwaling, Internationale Raad van Christelijke Kerken, Garderen 1983

A. Seibel, Der endzeitliche Taumelkelch, artikel z.j.

Alexander Seibel, Die sanfte Verfrïhrung der Gemeinde, Passivitdt - New Age -Wunderheilungen - Segen oder Fluch? Vollmacht oder Verf tïhrung?, Verlag und Schriftenmission d. Ev. Geselschaft f.D. Wuppertal 1989

AlexanderSeibel Gemeindejesu-endzeitlichunterwandert?VerlagundSchriftenmission der Ev. Gesellschaft, 1977

A. Seibel, The charismatic movement, a biblical perspective of signs and wonders, z.j.

M. Seligson, Elisabeth Kubler-Ross en de andere wereld, in: De Tijd, okt. 1981.

H. Schöpwinkel, Enthusiatisches Christentum oder Flugfeuer fremden Geistes?, Lorenz Keip Verlag, Berlijn 1969

Prof. dr. W. van ‘t Spijker, De charismatische beweging, Willem de Zwijgerstichting, Den Haag, 1977

Prof. dr. W. van ‘t Spijker, Johannes Paulus II over de Heilige Geest, in: Protestants Nederland, nov. 1986

E.F. Ströter, Die Selbstentlarvung von ‘Pfingst’-Geistern, Lorenz Keip Verlag, Berlijn 1962

162

F.A. Stroethoff, Charismatische beweging in Nederland waarheen?, in: De Oogst, maart 1980

Sword and Trowel: Divine healing, the new emphasis, no. l 1988

R.A. Torrey, Is the present ‘tongues’ movement of God?, The Biola Book Room, Los Angeles, z.j.

Watch, Wimber. Is he a ‘power evangelist’ as he claims or one who denies Christ?

His own words show us, april-juni 1990

P. Wells, Signes er merveilles aujourd’hui. John Wimber et la troisieme vague, in;

Résister et Construire, Lausanne, mars 1991

R. Westerheide, Geisterfullung und Geistesgaben, Verlag der Francke-Buchhandlung GMBH, Marburg an der Lahn, 1990

R. Wiskin, Neu-Pfingstbewegung, Ökumene und die Strömung zuruck nach Rom - eine Übersicht, z.j.

Wort und Geist, Sterbender Buddhist, Dez. 1973 D. Wilson, Na-aperij van de duivel, in: In de Rechte Straat, dec. 1973