De Hebrew Roots beweging. Messiaanse christenen en gemeenten

Messiaanse christenen, de hebrew roots beweging, een waarschuwing
Een inleiding op de hebrew roots beweging, onderling verschil van inzicht over de godheid van Jezus, tegen of negeren van de drie-eenheid,
het verplicht houden van de ceremoniele wet, de sabbar, de Joodse feesten, de voedselwetten.
de bijbel lezen vanuit Joodse achtergrond.

Messiaanse christenen. Moeten christenen de joodse ceremoniele wet naleven?
Een zorgvuldig en grondige weerlegging van het standpunt van de messiaanse christenen over het naleven van de Joodse ceremoniele wet
De sabbat, de feesten, de voedselwetten, enzvoort,
Dezelfde studie is ook in pdf te lezen en downloasen, klik hier.

De Bijbel over de sabbat
Een zorgvuldige en grondige bijbelstudie over de sabbat.

Historisch bewijs van samenkomen op de eerste dag der week.
Uit de oudste kerkhistorische bronnen

Wim Verwoerd - Weg uit Babylon - een ernstige waarschuwing
Een analyse van zijn boek "Weg uit Babylon". Het is een voorbeeld van de ernstige ontsporingen binnen de messiaanse beweging.
Er is een tweede artikel dat dieper ingaat op de "merkwaardige" eindtijdvisie van Verwoerd.


Een bespreking van het boek Wake Up. Een toetsing en weerlegging.
Het boek Wake Up is doordrongen met de Hebrew Roots theologie.

De aanval van het boek Wake Up op het plaatsvervangend sterven van Christus

Moeten wij leren van Joodse rabbijnen?

Was Jezus een Joodse rabbijn>

De Talmoed. Een bijbelse beoordeling.

De wet van God
Een grondige studie over wat de Bijbel over de wet van God zegtZie de punten 15 en 16.3 van de bespreking van het boek Wake Up

Zie punt 8 van dit artikel over de sabbat

HOME