De mystieke visie op religie
De gevaarlijkste hedendaagse aanval op het bijbelse christendomHet bijbelse christendom wordt langs verschillende wegen aangevallen. Denk b.v. aan de schriftkritiek die nog steeds zijn duizenden verslaat. Een andere en veel subtielere aanval is het invoeren, in de evangelische en de orthodox-reformatorische wereld, van de mystieke visie op religie. De aanval via de mystiek is moeilijk te onderkennen omdat deze gepaard gaat met een soort superspiritualiteit, met prachtige ervaringen en (bedrieglijke) tekenen. Het gevolg is dat er langzamerhand van binnenuit in bijbelgetrouwe kringen een paradigmawisseling plaats heeft. Een vervanging van de bijbelse visie op religie door de mystieke.

Het gehele document

De hoofdstukken:
De inleiding (een herhaling van wat hierboven staat)
1. Een omschrijving van de mystieke visie op religie
2. Het bijbelse antwoord op de mystieke visie op religie
3. Het binnendringen van het mystieke denken in de christenheid
4. Evaluatie

Zie ook de link over de paradigmawisseling in de evangelische wereld

HOME
Zie ook de onderwijssite.