OVERIGE DOCUMENTEN


Voor het downloaden van deze documenten klik in het linker frame op downloaden.


Belangrijke mededeling: Bij het converteren van de onderstaande documenten naar html zijn de voetnoten weggevallen .De voetnoten zijn wel te zien als u de documenten download in Word 97 via de link downloaden (in het linker frame).

Chicago verklaringen.


W.J. Ouweneel over inerrantisme en de onfeilbaarheid van de Bijbel.


De invloed van het postmodernisme, het barthianisme en de Wijsbegeerte de Wetsidee op de theologische standpunten van W.J. Ouweneel.


Offener brief an W.J. Ouweneel von A.Steinmeister, Gevelsberg 1998.


Recensie van W.J. Ouweneels Christian Doctrine I, door Rudolf E. van der Feen.


De verandering in de visie op de Bijbel.


De Bijbel over gezag.


H.P. Medema over het gezag van de Bijbel.


Artikel over Taizé door S.C. Bax


Ouweneel in 11 punten door Rudolf E. van der Feen.


Finale door Marc Verhoeven


Eigentijdse Gnostiek door, drs. R.H. Matzken


Christelijke' diepte-psychologie door, drs. R.H. Matzken


Overweging n.a.v Nachtboek van de Ziel, door N. Matzken-v.d. Griend


Touched by an angel


Truth Decay, Douglas Groothuis, boekbespreking door dr. P. de Vries