De Charismatische Beweging


"In drie golven" (Geschiedenis en verschijnselen van de charismatische beweging)
Door drs. M. Amesz
Inleiding
De geschiedenis van de charismatische beweging
Verschijnselen in de charismatische beweging
De geest der waarheid en de geest der dwaling
Een nieuwe eenheid in de geest
Bijlage:getuigenissen van ex-charismatici
Literatuur

 • De serie bijbelstudies over de Heilige Geest
  Voor uitleg over de verschillende onderdelen van de leer over de Heilige Geest en voor een bijbelse weerlegging van de dwalingen van de charismatische beweging.
  (Naar de onderwijssite)

 • De evangelischen en de pinkster, charismatische beweging
  Dit is hoofdstuk 11 van de studie "Wat is er aan de hand in de evangelische beweging"
  (Belangrijke mededeling!! Door het converteren van dit document naar html zijn de voetnoten weggevallen, wilt u toch over de voetnoten beschikken, klik dan in het linker frame op downloaden, het document is op deze pagina terug te vinden. Het kan gedownload worden in word 97 versie, met voetnoten. Ook is op deze pagina informatie te vinden over hoe u moet downloaden.)

 • Todd Bentley en de Lakeland Outpouring

 • Met vallen en opstaan door drs. K. van Berghem
      Een grondige studie over het verschijnsel van het vallen in de geest.

 • Testimonies
      Verslagen van ooggetuigen en van mensen die betrokken zijn geweest bij onder meer de zogenaamde derde golf,
      de Toronto Blessing, de Pensacola Outpouring. Indrukwekkend. Een belangrijke aanvulling van de leerstellige weerlegging.

 • Video's
      Zeer belangrijke documentatie. Een collectie video's die u kunt bekijken met beelden van de bekende leiders
      uit de derde golf (het powerchristendom) en andere extreme charismatische leiders.

 • Het toetsen van tongen
      Door Gerald E. Mcgraw
      Vertaling van een artikel, verscheen in oktober 1974 in het blad "Alliance Witness" van de Christian and Missionary Alliance     (CAMA)

 • Het toetsen van het vermogen om in tongen te spreken.
      Mijn eigen notities. Deze notities vormen een onderdeel van de studie over het spreken in tongen.

 • Bidden tot de Geest?

 • Zijn de tekengaven nog voor nu?

  Ouweneels boek 'Meer Geest in de gemeenten'- recensies
 • Bespreking van het boek door drs. K. van Berghem
 • Aantekingen bij het boek van W.J. Ouweneel door A. Nijburg, M.A.

 • Het kundalinichristendom - de derde golf, de Toronto Blessing
      Het powerchristendom

 • Word-faith
      Word of Faith

 • Latter Rain en Manifested Sons of God
      De New Apostolic Reformation (NAR)

 • Tom de Wal. Boek Jezus aanraken. Een weerlegging
       In dit boek brengt de Wal alle gebruikelijke pinkster en charismatische leringen over genezing.
       In de grondige bespreking van dit boek worden deze leringen weerlegd

 • Naar de pagina over genezing, gebedsgenezing en genezingsbedieningen  HOME