DE VOORNAAMSTE ONDERWERPEN VAN DE SITE


Advies!! Hieronder staan een aantal onderwerpen. Het nadeel van deze opzet is dat het verband tussen de verschillende onderwerpen niet erg duidelijk is. Daarom wil ik de raad geven om als eerste het document "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld te lezen?" Daar wordt het verband tussen de verschillende deelgebieden wel gelegd.

 • Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?
      Een uitgebreide analyse van de zorgelijke ontwikkelingen in de evangelische wereld.
      (het rapport uit 1999)

 • DE NIEUWSBULLETINS
      Hoe het sinds 1999 verder is gegaan    

 • Het W.J. Ouweneeldossier

 • Onfeilbaarheid van de Schrift, uitleg en verdediging

 • De Chicago Verklaringen, over de onfeilbaarheid (inerrancy) en hermeneutiek

 • Een nieuwe schriftvisie?
      Onder meer de veranderingen in kaart gebracht en de oproep van Ouweneel

 • Het bijbelse gebod tot afscheiding

 • De neo-evangelicals

 • De charismatische beweging, de gevaren van

 • Vervanging van de bijbelse spiritualiteit door een valse spiritualiteit
      De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek

 • Opwekkingsliederen, praisen, worship

 • Alphacursus, een toetsing

 • Meditatie, mystiek, contemplatief christendom (gnostiek)
      Onder meer de infiltratie van de mystiek in de evangelische wereld

 • De basisbijbelstudie, internetbijbelschool
      Systematische en grondige studies over de hoofdzaken van de leer en de praktijk van het
      christenleven

 • De Rooms-katholieke Kerk

 • De valse oecumene en de komende valse wereldwerk
      Wereldraad van kerken, interfaith-dialoog, oecumene van het hart

 • Het EO-dossier - een overzicht van de ontsporing van de EO 

 • Fuller Theological Seminary  (nog niet aanwezig)

 • Heverlee, faculteit en bijbelschool  (nog niet aanwezig)

 • De gevaarlijkste aanval op het bijbelse christendom, de mystieke visie op religie

 • De paradigmawisseling in de evangelische en orthodox reformatorische wereld 
      Een nieuwe visie op de leer, op het dogma

 • Filosofie, modernisme en postmodernisme

 • De Zwevende bijbel - Schriftgezag in een postmoderne tijd
      Door Rob Matzken

 • Doelgericht, zoekervriendelijk, alleen positief (o.a. Warren en Hybels)
      Het gebruik van marketing technieken bij de opbouw van de gemeente - een evaluatie.

 • De film "The passion of the Christ", door Mel Gibson
      Ook verfilming van de bijbel, christelijke film, in het algemeen.

 • Bijbelvertalingen, parafrase, NBV, de 'Nieuwe Bijbel Vertaling'
     
 • Dansen in de samenkomst - een toetsing aan de bijbel
     
 • Taizé

 • Geestelijke oorlogvoering

 • De psychologisering van het geloof
  Zelfliefde, positief zelfbeeld, integratie bij de man van het vrouwelijk deel, etc, De invloed van radicaal humanistiche psychologie en de jungiaanse psychologie op het denken en de boodschap van velen binnen de evangelische beweging.

 • Zelfliefde, zelfaanvaardig, zelfrespekt

 • Harry Potter

 • Cleansing Stream

 • Homofilie, de bijbel en de evangelische beweging

 • De infiltratie van New Age in de evangelische beweging

 • De invloed van de gnostiek op de evangelische beweging

 • De bijbelse opdracht tot toetsen
      Is het niet negatief om te oordelen? Waar blijft de liefde? Is het geen tijdverspelling. Een bijbels antwoord op deze vragen.

 • Bevrijdingsbedieningen

 • G12 en Shepherding

 • Ultradispensationalisme

 • Narnia
     (C.S. Lewis)

 • Zegenen
     
 • Lectio Divina
     
 • Contemplatief gebed
     
 • Het labyrint wandelen
     
 • Soaking, soaking prayer
     
 • In de stilte gaan, de stilte beoefenen
     
 • De Emerging church
     
 • Word-faith
     
 • Ziekte, genezing, genezingsbedieningen
     
 • Samenzweringtheorieen, illuminati, Robin de Ruiter
     
 • Geven van tienden
     
 • Kwasizubantu 

 • De Lakeland Outpouring (revival), Todd Bentley
     
 • Het contemplatieve christendom, contemplatieve beweging
     
 • Schepping, theistische evolutie
     
 • Topnerd Tycho - de aanval van de theistisch evolutionisten op onze kinderen
     
 • ForumC
     
 • TRIN (Mattheus van der Steen)
     
 • De nieuwe calvinsten. Het (hyper) calvinisme
      Ook Paul Washer, Tim Keller.   

 • De Evangelische Hogeschool.
      De radicale koersverandering van de EH   

 • Wake Up
        
 • De Hebrew Roots beweging, Messiaanse christenen, gemeenten
        
 • De sabbat
      Wat zegt de Bijbel over de sabbat?

 • De Shack, de Uitnodiging, Paul Young
     
 • Mindfulness
      Christfulness?

 • Gender
      Man, vrouw, gender, transgender, feminisme.

 • Het Preterisme
     
 • De Christelijk Gereformeerde Kerken.
      Van orthodox naar postmodern. Arnold Huijgen

 • De ontsporing van de Nederlandse baptistengemeenten, Unie en ABC.
      Het baptisten seminarium. Henk Bakker. James McClendon

 • Een halve boodschap - wat wordt weg gelaten in prediking en onderwijs.
      Postive Only. Je mag alleen postief zijn.
     
 • De Mozaiek gemeenten. Kees Kraayenoord

 • Profeteren, de gave van profetie, cursus in profeteren,oefenen in profetie

 • De cursus Luisterend bidden

 • Profeteren, profeet  PERSONEN - TOETSING

 • Bakker, Henk

 • Baxter, Mary Kathrine
  (A divine revelation of Hell, In de kaken van de hel, Een goddelijke openbaring van de hel)

 • Bentley, Todd   (Lakeland 'outpouring')

 • Blanchard, Ken

 • Bonhoeffer, Dietrich

 • Bottenbley, Orlando

 • Brown, Rebecca

 • Campolo, Tony

 • Douma. Jos
   
 • Eldredge John en Stasi (De ongetemde man, Wild at Heart)

 • Cho, Paul Yonggi

 • Foster,Richard   (Celebration of Discipline, Het nieuwe leven )

 • Gibson, Mel   (The passion of the Christ)

 • Fransen, rene  (Check it out)

 • Guyon,madame

 • Hegger, H.J.

 • Huijgen, arnold   (Lezen en laten lezen, de wissels om in de Christelijk Gereformeerde Kerk)

 • Hinn, Benny

 • Huijgen, Albert  

 • Joshua, T.B.

 • Keller, Tim

 • Kraayenoord, Kees

 • Lewis, C.S.

 • McClendon, James

 • Medema, H.P.

 • Nouwen, Henri   (De terugkeer van de verloren zoon)

 • Nullens, Patrick

 • Ouweneel, W.J.

 • Payne, Lianne

 • Pinnock, Clark   (Ontketende liefde)

 • Prince, Derek   (Zegen of vloek)

 • Prince, Joseph   (Pastor Prince uit Singapore)

 • Ruiter de, Robin

 • Sanford, Agnes

 • Schuller, Robert

 • Steen van der, Mattheus

 • Theresa, mother

 • Thomas, Choo   (De hemel is zo echt)

 • Tolkien, J.R.R.   (Lord of the Rings)

 • Wim Verwoerd   (Weg uit Babylon)

 • Tom de Wal   (Jezus aanraken)

 • Walsch, Neale Donald

 • Wele, Teo van der   (Zegenend helpen)

 • Washer, Paul

 • Wilder, Jim   (Het Life Model)

 • Wright, Henry
   
 • Zijlstra, Jan  

  Klik op deze link voor Engelstalige informatie over verschillende personen en hun afwijkende leringen.


  ANDERE LINKS - VAN HARTE AANBEVOLEN

  home