De Alpha cursus

De opzet van de Alpha cursus is op zich uitstekend. Bij het uitdragen van het evangelie is het altijd belangrijk om vormen te vinden die aansluiten bij de cultuur die op dat moment dominant is. Zoals de informele koffiebar begin jaren zeventig goed aansloot bij de jeugdcultuur, bij de hippie-cultuur, van dat moment, zo past de vorm van de Alphacursus goed bij deze tijd. Het evangelie aanbieden in de vorm van een introductie- en orientatiecursus is uitstekend gevonden. Er is immers weer interesse voor spirituele dingen. Dat blijkt uit het enorme aanbod van cursussen op dit gebied.

 

Maar helaas is het nodig om ernstig te waarschuwen tegen de inhoud van de Alpha cursus. De inhoud is gemengd. Goed onderwijs wordt afgewisseld met gevaarlijke dwalingen. De dwalingen worden besproken in de twee documenten waarvan de linken hieronder op de pagina staan.

 

Een belangrijk, maar zeker niet het enige, bezwaar is dat de Alpha cursus de deelnemers in de richting van de charismatische beweging en charismatische ervaringen stuurt. De bekende evangelische leider John Stott heeft in een interview met het RD gezegd dat in Engeland reeds vele evangelische gemeenten, door deel te nemen aan de Alpha cursus, waren veranderd in charismatische gemeenten. (Voor informatie over de charismatische beweging, klik hier).

 

 

De Alpha cursus - een nieuwe weg naar de mens van nu
Door Patrick Tschui.
De inhoudsopgave van deze korte brochure:
1. Wat is de Alpha-cursus?
2. Waarom is de cursus zo aantrekkelijk?
3. Voor wie is de Alpha-cursus bedoeld?
4. De invloed van “Toronto” op de Alpha-cursus
5. Relatie tot de Rooms-katholieke kerk
6. De Alpha-cursus is charismatisch
7. Het evangelie van God of het “evangelie volgens Alpha”?
8. Getuigenissen van “Alpha-bekeringen”
9. Een andere tactiek van de duivel: Verleiding
10. Slotwoord
Appendix: Kan men de cursus ondanks zijn tekortkoming toch gebruiken?


De Alpha cursus en het Woord van God
Door Chris Hand
Een grondige en uitgebreide analyse.

De waarschuwing van John Stott
John Stott had in Engeland waargenomen dat vele evangelische en reformatorische gemeenten onder invloed van de Alpha cursus zijn veranderd in charismatische gemeenten.

Het begeleidend boek stelt: iedereen kan in tongen spreken
De deelnemers aan de alphacursus worden aangeraden om het boek "Een kwestie van leven" van Nicky Gumbel te lezen. In het boek staat ronduit dat iedere christen in tongen kan spreken, en met vele woorden worden de lezers er toe aangespoord om die ervaring te zoeken.

HOME